Witamy na oficjalnej stronie Gminy Sierakowice, dzisiaj jest 23 marca 2017 r.
P O I G -> Informacje podstawowe
  Aktualności  
  Samorząd  
  Samorząd Gminy  
  Statut Gminy  
  Prawo lokalne  
  Budżet 2010  
  Budżet 2011  
  Budżet 2012  
  Budżet 2013  
  Budżet 2014  
  Budżet 2015  
  Budżet 2016  
  Budżet 2017  
  Dokumenty strategiczne  

  Urząd  
  Adres  
  Godz. urzędowania  
  Jednostki organizacyjne  
  Podatki i opłaty 2014  
  Podatki i opłaty 2015  
  Podatki i opłaty 2016  
  Podatki i opłaty 2017  
  Gdzie płacić podatki  

  Oświata-informacje  
  Placówki Oświaty  

  Gmina  
  Charakterystyka  
  Sołtysi  
  Film o Gminie Sierakowice  

  Turystyka  
  Położenie  
  Szlaki turystyczne  
  Jeziora  
  Rezerwaty  
  Baza noclegowa  
  Mapa Gminy  
  Plan Sierakowic  
  Warto zobaczyć - Ołtarz Papieski  

  Sport  
  Tenis stołowy  
  Piłka nożna  
  Koszykówka  
  Siatkówka  
  Żeglarstwo  
  Kluby sportowe  
  Koło Wędkarskie  

  Rolnictwo  
  Rolnicze aktualności  
  Sprawy unijne  

  Bezpieczeństwo gminy  
  Ochrona ludności  
  Ochotnicze Straże Pożarne  
  Ważne telefony !!!  

  Galeria  
  Okolica  
  Park  
  Sierakowice  
  Zima  

  Tu się robi interesy!  
  Kultura  
  Kalendarz imprez kulturalnych  
  Zespoły  
  Stała ekspozycja muzealna.  
  "Poznać i zrozumieć las" ścieżka edukacyjna w Mojuszu.  

  Służba Zdrowia  
  Środowisko  
  Aktualności  
  Gospodarka odpadami  
  Przyroda  
  Ochrona środowiska  
  Edukacja Ekologiczna  

  AZBEST  
  EFS  
  Historia  
  Ankiety  
  Kontakt  
  Księga Gości  
  Kamera on-line  
  P O I G  
  Informacje podstawowe  


Zobacz!  
 

 Informacja o projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" "Dotacje na innowacje"
Projekt realizowany przez Gminę Sierakowice oraz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
Celem głównym Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
Celem Projektu jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Sierakowice, zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności lub trudnej sytuacji materialnej nieodpłatnego dostępu do Internetu w 60 gospodarstwach domowych oraz szkolenia w zakresie obsługi komputera, obsługi oprogramowania biurowego i korzystania z Internetu.
Jednostki podległe Gminie Sierakowice zostanąwyposażone w ramach Projektu w 78 komputerów z dostępem do Internetu.
Udział zakwalifikowanych osób w Projekcie jest bezpłatny, koszty pokrywane są w 100% ze środków zewnętrznych (Unia Europejska ze środków EFRR i budżet państwa).
 
Promocja:
 
W roku 2013 Gmina Sierakowice uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. Ideą projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbiedniejszych mieszkańców Gminy spowodowanym brakiem dostępu do Internetu. Aby realizacja celu była możliwa Rada Gminy Sierakowice podjęła decyzję o przystąpieniu do projektu "Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w gminie Sierakowice”
Ogółem w projekcie uczestniczy 60 gospodarstw domowych z niskimi dochodami, w tym 22 niepełnosprawnych. To działanie objęło swoim zasięgiem wielokrotnie większą grupę mieszkańców, ponieważ z komputerów korzystają całe rodziny. Choć beneficjentami działania 8.3 mogą być m.in. gospodarstwa domowe korzystające ze wsparcia ze środków systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych, to Gmina Sierakowice zdecydowała się na preferowanie rodzin. Dzięki temu z Internetem mogą się oswoić przede wszystkim dzieci i młodzież ucząca się. A więc ta grupa dla której umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii będzie w życiu kluczowa. Dzięki adresowaniu wsparcia do gospodarstw domowych przyczyniono się do zapewnienia lepszych wyników w nauce dzieciom w wieku szkolnym, których kontakt z komputerem na zajęciach szkolnych jest często zbyt krótki i niewystarczający na kompleksowe zagłębienie tajników programów komputerowych pomocnych w nauce. 
Większość beneficjentów projektu nie miała umiejętności korzystania z Internetu. Konieczne więc były szkolenia. Był to ważny element projektu, który należało spełnić by otrzymać komputer. Szkolenie było prowadzone w grupach, łącznie dla 120 osób pochodzących z 60 gospodarstw domowych. Szkolenie prowadzono w sferze teoretycznej, jednak główny nacisk położono na praktyczne umiejętności obsługi, dlatego zajęcia prowadzono na komputerach, które później przekazano beneficjentom.
Łączna wartość projektu to 849 384,36 PLN. Jako że zadanie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w 100%, nie było konieczności wnoszenia wkładu własnego do projektu. Prócz wsparcia dla osób z grup wykluczonych społecznie, pomocą objęto 12 placówek oświatowych z terenu gminy, które zapewniają otwarty w określonych godzinach dostęp do komputerów wraz z łączem internetowym mieszkańcom. W ten sposób rzeczywista grupa docelowa, u której następuje zmniejszanie barier w dostępie do Internetu znacznie się zwiększy.
Bezpłatny dostęp do Internetu wraz z zapewnieniem niezbędnej pomocy odbywa się
w następujących placówkach wg niżej określonego harmonogramu:
1. Szkoła Podstawowa w Sierakowicach                                              czwartki godz.13.00 – 15.00
2. Gimnazjum w Sierakowicach                                                            środy godz.16.00 – 17.00
3. Przedszkole Samorządowe w Sierakowicach                                   wtorek godz. 15.00 -16.00
4. Zespół Szkół w Tuchlinie                                                                   poniedziałki godz. 13.00 - 14.00
5. Zespół Szkół w Kamienicy Królewskiej                                             piątki godz. 15.00 – 17.00
6. Zespół Szkół w Gowidlinie                                                                poniedziałek godz. 12.30 - 13.30
7. Szkoła Podstawowa w Jelonku                                                         środa 9.50-10.40, piątek 13.35 -14.20
8. Szkoła Podstawowa w Lisich Jamach                                               środa 13.30-14.30
9. Szkoła Podstawowa w Puzdrowie                                                     piątki godz.9.00 – 10.00
10. Szkoła Podstawowa w Łyśniewie                                                    piątki godz. 12.30 – 13.30
11. Szkoła Podstawowa w Załakowie                                                   wtorki godz. 13.30 – 14.30
12. Szkoła Podstawowa w Mojuszu                                                      poniedziałek-piątek godz. 8.00-14.00
 
 


UWAGA!
Wszelkie prawa do powyższej zawartości zastrzeżone.
Publikowanie lub rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.

 

  Wiesz i planujesz
 
  Wiad. Sierakowickie
 


Mapa Sierakowic Turniej Miast i Gmin Świat Zabawy Światem Nauki GOK Sierakowice
Imprezy 2010
Wirtualne Sierakowice Wirtualne SierakowiceMonitor Polski
Dziennik Ustaw

  Wykonanie: R-net 2003