Witamy na oficjalnej stronie Gminy Sierakowice, dzisiaj jest 23 marca 2017 r.
Zapraszamy
  Aktualności  
  Samorząd  
  Samorząd Gminy  
  Statut Gminy  
  Prawo lokalne  
  Budżet 2010  
  Budżet 2011  
  Budżet 2012  
  Budżet 2013  
  Budżet 2014  
  Budżet 2015  
  Budżet 2016  
  Budżet 2017  
  Dokumenty strategiczne  

  Urząd  
  Adres  
  Godz. urzędowania  
  Jednostki organizacyjne  
  Podatki i opłaty 2014  
  Podatki i opłaty 2015  
  Podatki i opłaty 2016  
  Podatki i opłaty 2017  
  Gdzie płacić podatki  

  Oświata-informacje  
  Placówki Oświaty  

  Gmina  
  Charakterystyka  
  Sołtysi  
  Film o Gminie Sierakowice  

  Turystyka  
  Położenie  
  Szlaki turystyczne  
  Jeziora  
  Rezerwaty  
  Baza noclegowa  
  Mapa Gminy  
  Plan Sierakowic  
  Warto zobaczyć - Ołtarz Papieski  

  Sport  
  Tenis stołowy  
  Piłka nożna  
  Koszykówka  
  Siatkówka  
  Żeglarstwo  
  Kluby sportowe  
  Koło Wędkarskie  

  Rolnictwo  
  Rolnicze aktualności  
  Sprawy unijne  

  Bezpieczeństwo gminy  
  Ochrona ludności  
  Ochotnicze Straże Pożarne  
  Ważne telefony !!!  

  Galeria  
  Okolica  
  Park  
  Sierakowice  
  Zima  

  Tu się robi interesy!  
  Kultura  
  Kalendarz imprez kulturalnych  
  Zespoły  
  Stała ekspozycja muzealna.  
  "Poznać i zrozumieć las" ścieżka edukacyjna w Mojuszu.  

  Służba Zdrowia  
  Środowisko  
  Aktualności  
  Gospodarka odpadami  
  Przyroda  
  Ochrona środowiska  
  Edukacja Ekologiczna  

  AZBEST  
  EFS  
  Historia  
  Ankiety  
  Kontakt  
  Księga Gości  
  Kamera on-line  
  P O I G  
  Informacje podstawowe  


Zobacz!  
 

 2017-03-14 XXX sesja Rady Gminy SierakowicePowrótUprzejmie informuję, że w dniu 21 marca 2017 r. (wtorek) o godz. 14-tej  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sierakowice, odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Sierakowice.
       

   Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy  o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice
 8. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości przylegającej do ulicy Wojska Polskiego w Sierakowicach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania i opieki przedszkolnej w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych  przez Gminę Sierakowice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i do publicznych szkół podstawowych zamieszkujących poza obwodem szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Sierakowice oraz  dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych na terenie Gminy Sierakowice z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tuchlino.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę  nieruchomości na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sierakowice w 2017r.
 18. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu  na rzecz Gminy Sierakowice.
 19. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od Skarbu Państwa.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu komunalnego na grunt osoby fizycznej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Sierakowice pod drogę publiczną gminną.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na nieodpłatne nabycie w drodze  komunalizacji na rzecz Gminy Sierakowice nieruchomości stanowiących  własność Skarbu Państwa w obrębie Szklana.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.
 24. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  na rok 2016.
 25. Sprawy różne, wolne wnioski, informacje.

 

Przewodniczący Rady Gminy

     Zbigniew Suchta

 

24 plików do ściągnięcia:
 • Projekt do pkt. 6
 • Projekt do pkt. 7
 • Projekt do pkt. 8
 • Projekt do pkt. 9
 • Projekt do pkt. 10
 • Projekt do pkt. 11
 • Projekt do pkt. 12
 • Projekt do pkt. 13
 • Projekt do pkt. 14a
 • Projekt do pkt. 14b
 • Projekt do pkt. 15
 • Projekt do pkt. 16
 • Projekt do pkt. 17
 • Projekt do pkt. 18a
 • Projekt do pkt. 18b
 • Projekt do pkt. 18c
 • Projekt do pkt. 18d
 • Projekt do pkt. 20
 • Projekt do pkt. 19
 • Projekt do pkt. 18f
 • Projekt do pkt. 18e
 • Projekt do pkt. 21
 • Projekt do pkt. 22
 • Projekt do pkt. 23


 • UWAGA!
  Wszelkie prawa do powyższej zawartości zastrzeżone.
  Publikowanie lub rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.

   

    Wiesz i planujesz
   
    Wiad. Sierakowickie
   


  Mapa Sierakowic Turniej Miast i Gmin Świat Zabawy Światem Nauki GOK Sierakowice
  Imprezy 2010
  Wirtualne Sierakowice Wirtualne Sierakowice  Monitor Polski
  Dziennik Ustaw

    Wykonanie: R-net 2003