Witamy na oficjalnej stronie Gminy Sierakowice, dzisiaj jest 23 marca 2017 r.
Urząd -> Podatki i opłaty 2014
  Aktualności  
  Samorząd  
  Samorząd Gminy  
  Statut Gminy  
  Prawo lokalne  
  Budżet 2010  
  Budżet 2011  
  Budżet 2012  
  Budżet 2013  
  Budżet 2014  
  Budżet 2015  
  Budżet 2016  
  Budżet 2017  
  Dokumenty strategiczne  

  Urząd  
  Adres  
  Godz. urzędowania  
  Jednostki organizacyjne  
  Podatki i opłaty 2014  
  Podatki i opłaty 2015  
  Podatki i opłaty 2016  
  Podatki i opłaty 2017  
  Gdzie płacić podatki  

  Oświata-informacje  
  Placówki Oświaty  

  Gmina  
  Charakterystyka  
  Sołtysi  
  Film o Gminie Sierakowice  

  Turystyka  
  Położenie  
  Szlaki turystyczne  
  Jeziora  
  Rezerwaty  
  Baza noclegowa  
  Mapa Gminy  
  Plan Sierakowic  
  Warto zobaczyć - Ołtarz Papieski  

  Sport  
  Tenis stołowy  
  Piłka nożna  
  Koszykówka  
  Siatkówka  
  Żeglarstwo  
  Kluby sportowe  
  Koło Wędkarskie  

  Rolnictwo  
  Rolnicze aktualności  
  Sprawy unijne  

  Bezpieczeństwo gminy  
  Ochrona ludności  
  Ochotnicze Straże Pożarne  
  Ważne telefony !!!  

  Galeria  
  Okolica  
  Park  
  Sierakowice  
  Zima  

  Tu się robi interesy!  
  Kultura  
  Kalendarz imprez kulturalnych  
  Zespoły  
  Stała ekspozycja muzealna.  
  "Poznać i zrozumieć las" ścieżka edukacyjna w Mojuszu.  

  Służba Zdrowia  
  Środowisko  
  Aktualności  
  Gospodarka odpadami  
  Przyroda  
  Ochrona środowiska  
  Edukacja Ekologiczna  

  AZBEST  
  EFS  
  Historia  
  Ankiety  
  Kontakt  
  Księga Gości  
  Kamera on-line  
  P O I G  
  Informacje podstawowe  


Zobacz!  
 

 Podatki i opłaty na rok 2014



Stawki podatkowe i opłaty obowiązujące w roku podatkowym 2014
NIERUCHOMOŚCI


Budynki mieszkalne - 1 m² pow. użytkowej - 0,73 zł
Z wyłączeniem strychów i piwnic.

Od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, – 21,10 zł od 1 m2 p.u.
Z podatku wyłącza się zakłady usługowe szewskie, kowalskie i bednarskie.

Działalność gospodarcza w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 1 m² pow. użytkowej - 4,68 zł

Budynki pozostałe na działkach budowlanych - 1 m²
- związanych z budownictwem mieszkalnym - 4,00 zł
- pozostałych - 7,73 zł

Od powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł od 1m2 p.u.
Budynki letniskowe - 1 m² pow. użytkowej - 7,73 zł

Budowle - 2 % wartości
z podatku zwalnia się budowle lub ich części związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków

GRUNTY
Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej zł bez względu na sposobów zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1 m² - 0,86 zł
Pozostałe grunty - 1 m² - 0,34 zł
Działki letniskowe - 1 m² - 0,46 zł
Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 1 ha - 4,56zł

ROLNY

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego:
A - Dla gruntów gospodarstw rolnych stanowi równowartość średniej ceny skupu 2,5 q żyta - 173,2000zł
B - Dla działek rolnych stanowi równowartość średniej ceny skupu 5 q żyta - 346,4000 zł
Średnia cena skupu żyta na rok 2013 wynosi – 69,28 zł za 1 dt

LEŚNY


Podatek leśny od 1 ha fizycznego stanowi równowartość średniej ceny 0,220 m³ drewna tj. 37,6310 zł
Średnia cena drewna na rok 2013 wynosi – 171,05 zł za 1 m3

ŚRODKI TRANSPORTU


Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tomach)
Stawka podatku w złotych
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszaniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś
12
36
2070,00
2070,00
Dwie osie
12
18
1.900,00
1.900,00
18
31
1.980,00
1.980,00
31
1.980,00
2.060,00
Trzy osie
12
36 włącznie
2.060,00
2060,00
Powyżej 36
2.240,00
2.670,00

 

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC równą lub wyższą niż 12 ton:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)
Stawka podatku w złotych
Powyżej
Włącznie do
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Jedna oś
od 12
25
1.060,00
1.060,00
powyżej 25
1.570,00
1.570,00
Dwie osie
od 12
18
1.060,00
1.060,00
18
37
1.460,00
1.460,00
powyżej 37
1.980,00
1.980,00
Trzy osie
od 12
37
1.460,00
1.460,00
powyżej 37
1.930,00
1.930,00

 

Z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzone przez podatnika podatku rolnego.
Samochody ciężarowe o DMC powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 

Dopuszczalna masa całkowita
Stawka podatku w złotych
Wyprodukowany po 2000 r.
Wyprodukowano przed 2000 r.
Powyżej 3,5 tony i poniżej 5,5 tony
480,00
520,00
z EURO 2

430,00

470,00

Od 5,5 tony i poniżej 9 ton
720,00
780,00
z EURO 2

650,00

700,00

Od 9 ton i poniżej 12 ton
970,00
1060,00
z EURO 2

870,00

960,00

 

Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 

Liczba miejsc
Stawka podatku w złotych
Wyprodukowany po 2000 r.
Wyprodukowano przed 2000 r.
Mniej niż 30 miejsc
970,00
830,00
z EURO 2

870,00

940,00

Równej lub wyższej niż 30 miejsc
1.820,00
1.980,00
z EURO 2

1640,00

1780,00

 

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC:

 

Liczba osi i DMC zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)
Stawka podatku w złotych
Wyprodukowany po 2000 r
.
Wyprodukowano przed 2000 r.
Od 7 ton i poniżej 12 ton
750,00
830,00

 

Z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzone przez podatnika podatku rolnego.
Samochody ciężarowe DMC równej lub wyższej niż 12 ton:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Stawka podatku w złotych
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Jedna oś
12
1.150,00
1.410,00
Dwie osie
12
18
1.200,00
1.460,00
powyżej 18
2.500,00
2.610,00
Trzy osie
12
18
1.090,00
1.150,00
powyżej 18
2.500,00
2.610,00
Cztery osie i więcej
12
26
2.450,00
2.550,00
26
29
2.500,00
2.610,00
29
2.500,00
2.670,00

 

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 

Dopuszczalna masa całkowita
Stawka podatku w złotych
Wyprodukowany po 2000 r
.
Wyprodukowano przed 2000 r.
Powyżej 3,5 tony i poniżej 5,5 tony
970,00
830,00
z EURO 2

870,00

930,00

Od 5,5 tony i poniżej 9 ton
1.090,00
1.300,00
z EURO 2

980,00

1170,00

Od 9 ton i poniżej 12 ton

1.410,00

1.510,00

z EURO 2

980,00

1.170,00



Opłata od posiadania psa - 50,00


Opłata miejscowa - dzień/osoba - 2,10

Dotyczy miejscowości: Kamienica Królewska, Gowidlino, Lemany, Załakowo

OPŁATY TARGOWE
Targowisko przy ul. Piwnej w Sierakowicach
- sprzedaż z samochodu osobowego - 20,00 zł
- sprzedaż z samochodu dostawczego o ładowności do 2 ton, ciągnika, samochodu osobowego z przyczepą - 25,00 zł
- sprzedaż z samochodu dostawczego o ładowności powyżej 2 ton - 40,00 zł
- sprzedaż ze stołu targowego lub placu targowiska za 1 m.b - 10,00 zł
- opłata stała z tytułu rezerwacji stanowiska handlowego - miesięcznie od każdego stanowiska - 30,00 zł
- sprzedaż obnośna z ręki, kosza, wiadra itp. - od każdej osoby - 5,00 zł
- za pozostawienie samochodu z którego nie prowadzi się sprzedaży w miejscu wyznaczonym do handlu pobiera się opłatę dzienną w wysokości 50,00 zł

Inne targowiska
- sprzedaż z samochodu osobowego - 40,00 zł
- sprzedaż z wozu konnego, samochodu dostawczego o ładowności do 2 ton, ciągnika, samochodu osobowego z przyczepą - 40,00 zł
- sprzedaż z samochodu o ładowności powyżej 2 ton - 40,00 zł
- sprzedaż ze stołu, placu za 1 m.b. - 15,00 zł
- sprzedaż obnośna z ręki, kosza, wiadra itp. - od każdej osoby - 5,00 zł

Dni targowe w miejscowości Sierakowice to środa i sobota



UWAGA!
Wszelkie prawa do powyższej zawartości zastrzeżone.
Publikowanie lub rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.

 

  Wiesz i planujesz
 
  Wiad. Sierakowickie
 


Mapa Sierakowic Turniej Miast i Gmin Świat Zabawy Światem Nauki GOK Sierakowice
Imprezy 2010
Wirtualne Sierakowice Wirtualne Sierakowice







Monitor Polski
Dziennik Ustaw

  Wykonanie: R-net 2003