Witamy na oficjalnej stronie Gminy Sierakowice, dzisiaj jest 23 marca 2017 r.
Turystyka -> Rezerwaty
  Aktualności  
  Samorząd  
  Samorząd Gminy  
  Statut Gminy  
  Prawo lokalne  
  Budżet 2010  
  Budżet 2011  
  Budżet 2012  
  Budżet 2013  
  Budżet 2014  
  Budżet 2015  
  Budżet 2016  
  Budżet 2017  
  Dokumenty strategiczne  

  Urząd  
  Adres  
  Godz. urzędowania  
  Jednostki organizacyjne  
  Podatki i opłaty 2014  
  Podatki i opłaty 2015  
  Podatki i opłaty 2016  
  Podatki i opłaty 2017  
  Gdzie płacić podatki  

  Oświata-informacje  
  Placówki Oświaty  

  Gmina  
  Charakterystyka  
  Sołtysi  
  Film o Gminie Sierakowice  

  Turystyka  
  Położenie  
  Szlaki turystyczne  
  Jeziora  
  Rezerwaty  
  Baza noclegowa  
  Mapa Gminy  
  Plan Sierakowic  
  Warto zobaczyć - Ołtarz Papieski  

  Sport  
  Tenis stołowy  
  Piłka nożna  
  Koszykówka  
  Siatkówka  
  Żeglarstwo  
  Kluby sportowe  
  Koło Wędkarskie  

  Rolnictwo  
  Rolnicze aktualności  
  Sprawy unijne  

  Bezpieczeństwo gminy  
  Ochrona ludności  
  Ochotnicze Straże Pożarne  
  Ważne telefony !!!  

  Galeria  
  Okolica  
  Park  
  Sierakowice  
  Zima  

  Tu się robi interesy!  
  Kultura  
  Kalendarz imprez kulturalnych  
  Zespoły  
  Stała ekspozycja muzealna.  
  "Poznać i zrozumieć las" ścieżka edukacyjna w Mojuszu.  

  Służba Zdrowia  
  Środowisko  
  Aktualności  
  Gospodarka odpadami  
  Przyroda  
  Ochrona środowiska  
  Edukacja Ekologiczna  

  AZBEST  
  EFS  
  Historia  
  Ankiety  
  Kontakt  
  Księga Gości  
  Kamera on-line  
  P O I G  
  Informacje podstawowe  


Zobacz!  
 

 Rezerwaty i inne obiekty przyrodnicze

Kaszubski Park Krajobrazowy
W północno-wschodniej części gminy Sierakowice (28 % powierzchni) obejmujący najcenniejsze przyrodniczo, najbardziej lesiste fragmenty — Lasy Mirachowskie

Gowidliński Obszar Chronionego Krajobrazu
(25 % powierzchni)

Łączna powierzchnia obszaru gminy objętego ochroną wynosi 9.446 ha, powierzchnia wód — 700 ha, długość cieków wodnych — 34.223 m.


Rezerwaty przyrody

Kurze Grzędy
(utworzony w 1972 r., pow. 170,7 ha — w gminie Sierakowice 4,48 ha) — ptasi rezerwat przyrody, utworzony dla ochrony miejsc lęgowych głuszca nad Jeziorem Wielkim, obecnie przedmiotem ochrony jest torfowisko przejściowe oraz jeziora dystroficzne, wokół których rośnie las bukowy i bukowo-dębowy. Znajduje się tu stanowisko bardzo rzadkich gatunków roślin naczyniowych i zarodnikowych oraz miejsca lęgowe ptaków wodnych i błotnych.

Jezioro Turzycowe
(utworzony w 1959 r., pow. 11,39 ha — w gminie Sierakowice 2,80 ha) — rezerwat torfowiskowo-leśny. Powstał on dla ochrony turzycy skąpokwiatowej. Obecnie obejmuje małe jezioro dystroficzne otoczone płem torfowiskowym i borem bagiennym.

Żurawie Chrusty
(utworzony w 1990 r., pow. 21,84 ha) — rezerwat torfowiskowo-leśny. Znajduje się tu stanowisko licznych gatunków roślin podlegających ochronie, a ponadto jest to miejsce odpoczynku i żerowania ptaków błotnych i wodnych, ostoja żurawia — ptasi rezerwat przyrody.

Przygiełkowy (Skrzeszewski) Moczar
(projektowany, pow. ok.4,5ha) — jedyne stanowisko na Pojezierzu Kaszubskim przygiełki brunatnej.


Inne obiekty przyrodnicze

Dolina Bukowiny
dobrze zachowane mokre łąki i szuwary. Stanowiska szeregu rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Jeziora lobeliowe
Długie, Miemino i Ostrowickie — z chronionymi gatunkami roślin i zwierząt.

Jezioro Trzcinowe (Trzono)
eutroficzne jezioro ze strefowym układem zbiorowisk szuwarowych. Ostoja ptaków wodno-błotnych.

Czapliniec w Skrzeszewie
ostoja czapli siwej — ok. 50 gniazd.

Załakowskie Torfowiska
kompleks umiarkowanie zniekształconej brzeziny bagiennej i boru bagiennego. Stanowisko rzadkich gatunków chronionych roślin.

Dolina Czarnej Wody
fragment dobrze zachowanych żyznych i acidofilnych lasów liściastych. Stanowiska rzadkich gatunków chronionych roślin.


Pomniki przyrody

lipa drobnolistna na cmentarzu w Sierakowicach, obw. 313 cm, wys. 17 m, wiek ok. 100 lat

dąb szypułkowy „Grebi Dąb" w Sierakowicach, obok probostwa parafii św. Marcina, obw. 540 cm; wys. 30 m; wiek ok. 250 lat

dwie sosny pospolite w oddz. 217a leśnictwa Wygoda, obw. 278 cm, wys. 35 m

buk pospolity w oddz. 238f leśnictwa Wygoda, obw. 460 cm, wys. 30 m, wiek ok. 140 lat

sosna wejmutka w oddz. 177f leśnictwa Bącka Huta, obw. 243 cm, wys. 31 m, wiek ok. 110 lat

lipa drobnolistna zrośnięta z dwóch drzew w Mojuszewskiej Hucie, obw. 408 cm, wys. 28 m, wiek ok. 120 lat

jałowiec pospolity — forma drzewiasta w miejscowości Koryta, obw. 75 cm, wys. 6m, wiek ok. 100 lat

głaz narzutowy „Słupek" — w Mojuszewskiej Hucie, obw. 370 cm, długość 140 cm, szerokość 100 cm, wysokość 200 cm

Na terenie gminy znajdują się stanowiska archeologiczne:
- Stara Huta — huta szkła (nowożytna)
- Załakowo — cmentarzysko płaskie z wczesnej epoki żelaza
- Mojuszewska Huta — huta szkła
- Pałubice — osada z okresu wpływów rzymskich nad jeziorem Lelewo i cmentarzysko płaskie z wczesnej epoki żelaza
- Kamienica Młyn — cmentarzysko płaskie z wczesnej epoki żelaza, kurhan, osada w dolinie między jeziorem Junno i Odnogą, huta szkła z XVI–XVIII w.

UWAGA!
Wszelkie prawa do powyższej zawartości zastrzeżone.
Publikowanie lub rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.

 

  Wiesz i planujesz
 
  Wiad. Sierakowickie
 


Mapa Sierakowic Turniej Miast i Gmin Świat Zabawy Światem Nauki GOK Sierakowice
Imprezy 2010
Wirtualne Sierakowice Wirtualne SierakowiceMonitor Polski
Dziennik Ustaw

  Wykonanie: R-net 2003